“เมื่อมีโอกาสพูด ก็จะพูด เมื่อมีโอกาสทำ ก็จะทำ เพราะบางทีวันพรุ่งนี้ อาจไม่มีอยู่จริง”
หนึ่งในคำพูดของแกนนำพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ จากเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการคณะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชนในระดับพื้นที่ภูมิภาคและการติดตาม (Monitoring) ประเมินสถานการณ์และผลกระทบจากปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชนสถานการณ์และแนวโน้มปัญหาสังคมและปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่สะท้อนอนาคตของเยาวชนในพื้นที่+ ค่านิยมสมัยใหม่ กลุ่มผู้หญิงอยู่ร้านน้ำชา เข้าถึงยาเสพติดชนิดใหม่ๆ+ เมื่อกฎหมายปลดล็อกพืชเสพติดบางชนิด จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนเข้าถึงได้ง่าย กล้าลอง กล้าเปิดเผย เพราะไม่ ผิดกฎหมาย และมองยาเสพติดเป็นเรื่องปกติ + จำนวนเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพิ่มขึ้น เด็กเข้าสู่สถานบำบัดเพิ่มขึ้น
ถ้ายังเมยเฉย และปล่อยให้สถานการณ์เป็นอยู่อย่างนี้ อนาคตเยาวชน อนาคตของชุมชนจะเป็นอย่างไรต่อ? คำถามที่ทุกต้องร่วมกันหาคำตอบ
————————————————-