ติดต่อเรา

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ

Substance Abuse Academic Foundation

  • โครงการ The Compass หมู่บ้าน Home in Park ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

  • 052-010401

  • 052-010402 (FAX)

  • nsaccmu@gmail.com