About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 48 blog entries.

ทีมประเมินลงพื้นที่เรียนรู้การขับเคลื่อนงานพื้นที่ตัวแบบ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยการขับเคลื่อนงานของ ชมรมสร้างสุขท่าชัย-ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ทีมประเมินลงพื้นที่เรียนรู้การขับเคลื่อนงานพื้นที่ตัวแบบการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดโดยการขับเคลื่อนงานของ ชมรมสร้างสุขท่าชัย-ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย ภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพทีมแกนนำระดับชุมชนระดับเครือข่าย เพื่อยกระดับกลไกการทำงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการแก้ไขปัญหาของเด็กและเยาวชน

By |2024-01-14T23:05:48+07:0020 พฤศจิกายน 2023|Safezone|0 Comments

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ร่วมกับ ปปส.ภาค 7 จัดกิจกรรมเวทีเสียงสะท้อนจากเยาวชนต่อสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันตก

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 จัดกิจกรรมเวทีสะท้อนจากเยาวชนต่อสถานการณ์ทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันตก สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1)

By |2024-01-14T22:55:35+07:0018 พฤศจิกายน 2023|Safezone|0 Comments

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดเวทีสัมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ ตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดเวทีสัมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สร้างพื้นที่ปลอดภัยต้นแบบ ตำบลโคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุงซึ่งเป็นเวทีร่วมจัดระหว่างมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดและเทศบาลตำบลโคกม่วง สนับสนุนโดยสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1)

By |2024-01-14T22:45:35+07:009 พฤศจิกายน 2023|Uncategorized|0 Comments

ทีมงานมูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดกิจกรรม เวทีประเมินสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดกิจกรรมเวทีประเมินสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ ม.6 บ้านหาดยาวเจ้าไหมโดยผู้นำชุมชนและ ทีม อสม.

By |2024-01-14T22:38:39+07:006 พฤศจิกายน 2023|Safezone|0 Comments

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดจัดเวทีประชุมคณะแกนนำ เครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

วันที่ 21 ตุลาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดได้จัดเวทีประชุมคณะแกนนำเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกันปัญหายาเสพติดและสร้างพื้นที่ปลอดภัยโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง โดยการสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยง (สำนัก1) สสส. โดยที่ประชุมได้รวมเอาเครือข่ายภาคประชาชนร่วมเสนอแนะแนวทางรวมถึงสะท้อนถึงปัญหาของการแก้ไขนโยบายยาเสพติด

By |2024-01-14T22:28:13+07:0022 ตุลาคม 2023|Safezone|0 Comments

ทีมติดตามและเสริมพลังโครงการเครือข่ายภาคประชาชน สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะ ลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพื้นที่ตัวแบบ ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

วันที่ 23 กันยายน 2566 ทีมติดตามและเสริมพลังโครงการเครือข่ายภาคประชาชนสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดและเสริมสร้างชุมชนสุขภาวะลงพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนงานพื้นที่ตัวแบบในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด พื้นที่ ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนมุมมองรวมถึงถอดบทเรียนที่จะนำไปพัฒนาเป็นชุดความรู้ที่จะนำไปสู่การขยายประโยชน์ของการเพิ่มพื้นที่ทำงาน

By |2024-01-14T22:18:40+07:0025 กันยายน 2023|Safezone|0 Comments

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดจัดเวทีเสนอบทเรียนพื้นที่ตัวแบบจากการขับเคลื่อนงานร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยอาสาภาคประชาชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 22 กันยายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติด ร่วมกับ ผู้บริหาร อบต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

By |2024-01-14T22:07:50+07:0025 กันยายน 2023|Safezone|0 Comments

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน บ้านลูโบะบาตู ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

วันที่ 13 สิงหาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน บ้านลูโบะบาตู ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ภายใต้แนวคิด“ปะสี

By |2024-01-14T21:56:07+07:0014 สิงหาคม 2023|Safezone|0 Comments

มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดจัดเวที Focus group Discussion พื้นที่ชุมชนวัดอัมพวา เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดจัดเวที Focus group Discussion. ผู้นำ/แกนนำชุมชน, อสส.

By |2024-01-14T21:46:00+07:0013 สิงหาคม 2023|Safezone|0 Comments
Go to Top