ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือร่วมกับชมรมสร้างสุขท่าชัย-ศรีสัชนาลัย ภายใต้การสนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก 1) สสส. จัดกิจกรรม สร้างสุขที่ท่าชัย-ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย สร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยใช้ฐานครอบครัวมุ่งสร้างพลังใจให้เด็กเยาวชน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาสังคมผ่านกิจกรรม ถุงพลังใจจาก “เพื่อนถึงเพื่อน เคาะประตูบ้านเปิดประตูใจ” เพื่อเป็นการเริ่มต้น การสร้างพื้นที่ปลอดภัยของคน ต.ท่าชัย – ต.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย