เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดกิจกรรมเวทีประเมินสถานการณ์ทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาวะชุมชนชายฝั่งทะเลอันดามัน พื้นที่ ม.6 บ้านหาดยาวเจ้าไหมโดยผู้นำชุมชนและ ทีม อสม. ต.เกาะลิบง จ.ตรัง โดยกิจกรรมนี้เกิดขึ้นจากเสียงสะท้อนจากวงคุยเล็กๆ ก่อเกิดเป็นความห่วงใยของเด็กเยาวชนกับความเสี่ยงในมิติต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้สารเสพติดความก้าวร้าว และปัญหาสุขภาพที่ตามมาส่งผลให้เกิดความตื่นรู้และความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาในชุมชนผ่าน แนวคิด

“ไม่ใช่แค่เพราะบทบาทหน้าที่ของทีม อสม
แต่เพราะความรักของคนที่เป็นแม่
กับพลังเกินร้อยที่อยากเห็นชุมชนที่เราอยู่ดีขึ้น
ได้รับโอกาส ไม่เป็นพื้นที่ที่ถูกลืม”