วันที่ 13 สิงหาคม 2566 มูลนิธิศูนย์วิชาการสารเสพติดร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์พัฒนาทักษะเด็กและเยาวชน บ้านลูโบะบาตู ต.ตะมะยูง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ภายใต้แนวคิด“ปะสี สร้างฝัน ด้วยรอยยิ้ม” ร่วมสร้างพื้นที่ปลอดภัย พื้นที่แห่งความสุข จากสองมือน้อย น้อยของ “จูเนียร์ ลูโบะบาตู” เด็กและเยาวชนบ้านลูโบะบาตู โดยกิจกรรมนี้ได้มุ่งเน้นที่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ผ่านการจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์ โดยกิจกรรมครั้งนี้สนับสนุนโดย สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงหลัก (สำนัก1) สสส.

ความสดใส รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ
ได้ถูกสะท้อนผ่านการขีดเขียนงานศิลปะ
มุมมองของหนูน้อยต่อ “หมู่บ้านในฝัน”
ต่างคนต่างช่วยกันแต่งแต้ม
จากกระดาษที่ว่างเปล่าเปลี่ยนเป็นความชัดเจน
ของลายเส้นและสีสันที่ต่างคนต่างช่วยกันแต่งแต้ม
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยในชุมชน
ที่ให้ความสำคัญกับเด็ก เด็ก
การสร้างเกราะป้องกันปัญหายาเสพติด
ที่ “ทุกคนต่างมีส่วนร่วม”