เรื่องเล่าที่เขื่อนผาก

เดินทางนอกกรอบ กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังชุมชน