ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ ลงพื้นแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ทางทีมศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นำโดย ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และ นายกิตติชัย เหลืองกำจร ที่ปรึกษาศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ร่วมกับ คณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดของตำบลเขื่อนผาก อ.พร้าว ที่นำทีมโดยกำนันคนใหม่ นายณรงค์ แก้วใส, นางเสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ โรงพยาบาลพร้าว และ นพ.สมิต ศมพันธุ์พงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่ เป็นการเสริมกำลังใจเพื่อดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดภัยร่วมกันพร้อมถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ 2566 อีกด้วย