“กระท่อมเป็น ยาไม่ใช่สิ่งเสพติดที่นี่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนที่ยืนยันว่าพืชกระท่อมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคสารพัด และพันธุ์พืชสำคัญทางพิธีกรรมความเชื่อ ไม่ใช่สิ่งเสพติดทำลายชีวิตลองมาเปิดใจฟังมุมมองของชาวบ้าน พร้อมติดตามการขับเคลื่อนให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แรกที่สามารถใช้พืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพืชกระท่อมโดยตนเอง