ชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่ง กับครอบครัวเล็กๆ ในสังคมที่เปราะบาง
เกิดอะไรขึ้นกับเธอ ครอบครัวเธอเป็นอย่างไร ?
ชีวิตของเด็กสาวคนหนึ่ง กับครอบครัวเล็กๆ ในสังคมที่เปราะบาง
เกิดอะไรขึ้นกับเธอ ครอบครัวเธอเป็นอย่างไร ?
จะช่วยกันได้อย่างไร กำลังใจและการดูแลจากทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ
การช่วยเหลือของคนในชุมชน ทำให้เห็นว่า ทำไมการสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone)” ถึงสำคัญในสังคมที่เปราะบาง