งานวิจัยด้านกระบวนการยุติธรรม

บทเรียนและประสบการณ์ตรงกับพืชทางเลือกใหม่ ?

บทเรียนและประสบการณ์ตรงกับพืชทางเลือกใหม่ ? บทสรุปบทเรียนจาก 2 พื้นที่ทดลองคือ วิสาหกิจชุมชนแม่แตงสมุนไพรและวิสาหกิจชุมชนดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จากโครงการศึกษาและพัฒนากลไกการใช้ประโยชน์จากเฮมพ์(กัญชง) อย่างสร้างสรรค์ ในพื้นที่ต้นแบบภาคเหนือตอนบน

By |2022-07-29T16:12:49+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน บทเรียนและประสบการณ์ตรงกับพืชทางเลือกใหม่ ?

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ของศาลจังหวัดและศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1

การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ของศาลจังหวัดและศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 ผ่านระบบ Videoconference โปรแกรม ZOOM ระหว่างวันที่

By |2022-07-29T16:05:08+07:0029 กรกฎาคม 2022|กระบวนการยุติธรรม, กิจกรรม|ปิดความเห็น บน การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการให้คำปรึกษาขั้นพื้นฐานแก่นักจิตวิทยา และนักสังคมสงเคราะห์ของศาลจังหวัดและศาลแขวง ศาลเยาวชนและครอบครัว สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1
Go to Top