สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดีโอ ,e-book เป็นต้น

กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เพื่องานป้องกันและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และยาเสพติดและปัญหาทางสังคม CBDAC @Chiangrai

  https://youtu.be/SOTYnY__mfE

By |2022-07-07T14:32:24+07:0026 เมษายน 2022|สื่อการเรียนรู้|ปิดความเห็น บน กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่เพื่องานป้องกันและแก้ไขปัญหาแอลกอฮอล์และยาเสพติดและปัญหาทางสังคม CBDAC @Chiangrai

การแพทย์ทางไกล (Telemedicine)

การแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เป็นการตรวจรักษาผู้ป่วยผ่านระบบวิดิโอคอล ด้วยการซักประวัติ ตรวจประเมินและรักษาโรคเรื้อรังที่รับการรักษาต่อเนื่อง และโรคทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในภาวะฉุกเฉินการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำ จำเป็นต้องได้รับการรบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมเช่นเดียวกับประชาชนในกลุ่มอื่นๆ ของประเทศมารู้จัก การให้บริการแพทย์ทางไกลแก่ผู้ต้องขัง กับ

By |2022-02-25T18:09:57+07:0020 กุมภาพันธ์ 2022|สื่อการเรียนรู้|0 Comments

“น้ำพุโมเดล” ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพืชกระท่อมโดยตนเอง

“กระท่อมเป็น ยาไม่ใช่สิ่งเสพติดที่นี่ ต.น้ำพุ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ชุมชนที่ยืนยันว่าพืชกระท่อมเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคสารพัด และพันธุ์พืชสำคัญทางพิธีกรรมความเชื่อ ไม่ใช่สิ่งเสพติดทำลายชีวิตลองมาเปิดใจฟังมุมมองของชาวบ้าน พร้อมติดตามการขับเคลื่อนให้ชุมชนแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แรกที่สามารถใช้พืชกระท่อมได้โดยไม่ผิดกฎหมาย และชุมชนต้นแบบด้านการจัดการพืชกระท่อมโดยตนเอง

By |2022-02-20T11:21:29+07:0020 กุมภาพันธ์ 2022|สื่อการเรียนรู้|0 Comments
Go to Top